కంపెనీ చరిత్ర

1999

1999- గ్రాఫైట్ ఎలక్ట్రోడ్ ప్లాంట్‌ను స్థాపించారు.

1
2

2000

2000- 10 + గ్రూప్ మెకానిక్ యంత్రాలను కొనండి

2007

2007-కొత్తగా నిర్మించిన 18- గది రింగ్ బేకింగ్ కొలిమి

3
4

2014

2014-కొత్తగా నిర్మించిన 20000KVA LWG గ్రాఫిటైజేషన్ కొలిమి

2015

2014-పర్కాహ్సే కొత్త పర్యావరణ ఉత్పత్తి యంత్రాలు

5
7

2016

2016 -24 డబ్బాల కాల్సినర్‌ను రూపొందించండి

2017

2017-న్యూ గ్రాఫైట్ ఎలక్ట్రోడ్ మరియు సిపిసి కోసం మరొక పెద్ద గిడ్డంగిని నిర్మించింది

7
8

2018

2018-ప్రపంచ ఉక్కు కర్మాగారం చుట్టూ మా ఉత్పత్తులు స్వాగతం

2019

2019 చివరిలో ఆధునిక క్రషర్ మరియు స్క్రీనింగ్ పరికరాలను కొనండి

9
10

2020

ఈ రోజు మనకు GE మరియు కార్బన్ సంకలనాలను ఉత్పత్తి చేయడం మరియు అమ్మడం గురించి తగినంత అనుభవాలు ఉన్నాయి